Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Nghiên cứu Nodejs
dự án quảng cáo Bgate


Lê Văn Duyệt - 13520171

 1. Phòng TN Hệ thống thông tin
 2. Tìm hiểu về Node.js
 3. Dự án BGate

Giới thiệu

Phòng TN Hệ thống thông tin

Phòng TN HTTT trực thuộc trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Thành lập 02/2012

Hướng nghiên cứu
 • Hệ thống thông tin tri thức.
 • Hệ thống thông tin di động.
 • Hệ thống thông tin hình ảnh và không gian.
Nhiệm vụ
 • Nghiên cứu công nghệ Node.js và Socket.io.
 • Seminar giới thiệu về Node.js
 • Tìm hiểu về các hệ thống quảng cáo trực tuyến, Real-time Bidding (RTB).
 • Cài đặt dự án quảng cáo Ad Exchange (cho công ty BGate)

Tìm hiểu

Node.js và các ứng dụng

Node.js

Google Chrome V8 Engine

Nguồn mở

Ứng dụng Web Real-time (Socket.io)

Ưu điểm

 • Sử dụng duy nhất 1 ngôn ngữ Javascript
 • Module hóa.
  var fs = require('fs')
 • Lập trình sự kiện, bất đồng bộ

Tìm hiểu và cài đặt

Dự án BGATE

Quảng cáo trực tuyến

Quảng cáo trực tuyến

 • Quảng cáo thuần
 • Quảng cáo tìm kiếm

Quảng cáo trực tuyến

 • Quảng cáo thuần
 • Quảng cáo tìm kiếm
 • Quảng cáo hiển thị

Quảng cáo trực tuyến

 • Quảng cáo thuần
 • Quảng cáo tìm kiếm
 • Quảng cáo hiển thị
 • .....

BGATE

Hệ thống Ad Exchange

BGATE

1. BGate Dashboard

2. BGate RTB

Dashboard

BGate RTB

< 100ms

Kết luận

 • Kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu
 • Làm việc nhóm + độc lập
 • Kỹ năng trình bày vấn đề

THANK YOU